Category Archives: قیمت دهی

نحوه محاسبه قیمت کمددیواری

نحوه محاسبه قیمت کمددیواری: اضافه کردن کمد دیواری به اتاق ها باعث افزایش فضا و کاربرد بیشتر فضاهای مرده اتاق می شود و در عین حال مشکل درهم و برهم شدن لوازم و لباس ها را نیز حل می کند. کمددیواری بر حسب فاکتورهایی که اشاره خواهد شد متفاوت می باشد این موارد می تواند […]